top of page
Tablet leren

Het verhaal achter Valeo

Jaren geleden is de zoektocht begonnen naar een warme inspirerende plek voor mijn prikkelgevoelige zoon.
Hij liet al vroeg tekenen zien van snelle overprikkeling, een afwijkende informatieverwerking, in het algemeen anders functionerend dan een gemiddeld kind en een grote discrepantie tussen verschillende vaardigheden en talenten. Dit zorgde ervoor dat hij nergens echt pastte. Tijdens de zoektocht kwamen we regelmatig ouders en kinderen tegen die met hetzelfde geconfronteerd werden. Er was tot op heden geen optimaal passende plek voor deze hoogsensitieve of prikkelgevoelige kinderen.
Nu wel!
Ik gun het elk kind, om op te bloeien in een fantastische omgeving, zoals we die gecreeerd hebben. Het is mijn passie om zoveel mogelijk kinderen blij te maken. Jullie zijn welkom!
Saskia Moesman
===
THE STORY BEHIND VALEO

Years ago the search started for a warm and inspiring place for my son with a sensory processing challenge.
At an early age he was already showing signs of overstimulation, a different way of processing information, in general functioning differently than an average child, and a substantial discrepancy between different skills and talents. This caused him to not being able to fit in properly anywhere.
During our search we met many parents and children with the same challenge. There was no suitable place for highly sensitive children. Until now!
I wish for every child to blossom in a fantastic environment, like we have created. It is my passion to make as many children possible happy.
You are welcome!
Saskia Moesman

Het verhaal - the story: Studentenleven
bottom of page